quà tặng công thức pha chế miễn phí

VUA PHA CHẾ VIỆT NAM 

Lời mời ngỏ hợp tác…

Trải quả 2 năm dịch bệnh kéo dài, nền kinh tế nói chung và ngành FnB nói riêng đã phải chịu rất nhiều tổn thất nặng nề. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội để chúng ta nhìn nhận lại thực trạng của ngành, bao gồm cả những khó khăn và cơ hội… 

Được thành lập năm 2018, công ty TNHH thương mại và dịch vụ Vua Pha Chế Việt Nam đã và đang trên con đường trở thành đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực kinh doanh nguyên liệu pha chế đồ uống.

Và chúng tôi muốn bạn là một phần của sự thành công ấy…

Xem tiếp

Hệ Thống Đối Tác