Syrup Giffard Cam Xanh Chai 1000ml – Giffard Blue Curacao Syrup

260,000 VND

Mua ngay Liên hệ xác nhận trước khi giao hàng.
Đặt mua Syrup Giffard Cam Xanh Chai 1000ml – Giffard Blue Curacao Syrup